Župnija Dobrova

Adventni venec je iz rastlinja spleten venec s štirimi svečami, ki ponazarjajo štiri adventne nedelje. Kot okras in liturgični simbol adventnega časa, prevzet od germanskih narodov, se je v Sloveniji uveljavil v osemdesetih letih 20. stoletja. Večji venec s štirimi svečami visi ali je postavljen v cerkvah na vidnem mestu v prezbiteriju, vsako adventno nedeljo pa na njem prižgejo dodatno svečo.

 

Liturgični adventni venec ima več simboličnih pomenov in razlag:

Okrogla oblika pomeni popolnost in večnost. Tako, kot krog nima začetka in konca, tako se tudi Božja ljubezen, ki je neskončna, ne konča.

Zimzelene veje, ki jim mraz ne more do živega, so znamenje upanja in življenja.

Simbolika vijolične barve (sveče in okraski) nas opominja, da se moramo z vse zavzetostjo pripraviti na Jezusov prihod. Obenem je to barva spokornosti in pričakovanja.

Štiri sveče, ki so lahko samo v vijolični (ali modri barvi), imajo posebno simboliko:

– predstavljajo štiri mejnike (stvarjenje, učlovečenje, odrešenje, konec sveta);

– predstavljajo štiri strani neba: sever, jug, vzhod, zahod, kar govori o univerzalnosti Kristusovega učlovečenja za ves svet in vse ljudi;

– predstavljajo štiri letne čase, kar pomeni, da je bilo Kristusovo rojstvo pomembno ne samo za tisti zgodovinski čas, v katerem je živel na Zemlji, ampak je pomembno za vse čase in vsako dobo;

– predstavljajo človekovo življenje; (ob rojstvu) prižgana sveča je vsak trenutek manjša, kar govori o tem, da smo vedno bliže sklepu življenja in nas spominja na tuzemsko minljivost.

Svetloba sveč je podoba Boga, ki je Luč. Sveče prižigamo tako, da na prvo adventno nedeljo prižgemo prvo, na drugo adventno nedeljo poleg prve prižgemo tudi drugo – in tako naprej do četrte adventne nedelje, kar pomeni, da je v času, ko se bližamo rojstvu Jezusa Kristusa, v prostoru vedno več svetlobe. V duhovnem smislu to pomeni, čim bliže smo Bogu, tem več je svetlobe tudi v naših življenjih.

Sveče simbolizirajo: 

  • Prva sveča simbolizira pričakovanje ali upanje.
  • Druga sveča simbolizira mir.
  • Tretja sveča simbolizira veselje, zato je ponekod roza barve. Tu se pozornost od spokornosti in upanja obrne na bolj veselo vzdušje pričakovanja.
  • Četrta sveča predstavlja ljubezen.
  • Ponekod postavijo še peto svečo, ki je bele barve, imenujejo pa jo Kristusova sveča.

Adventni venci naj bi bili narejeni brez dodatnega okrasja in to z namenom, da pride do izraza opisana simbolika.

Nekateri razlagalci štiri sveče in štiri adventne nedelje povezujejo tudi s štirimi obdobji zgodovine odrešenja: 

  1. od stvarjenja do Abrahama, 
  2. od Abrahama do judovskih kraljev, 
  3. od judovskih kraljev do babilonske sužnosti, 
  4. od babilonske sužnosti do Kristusovega rojstva.