Župnijska Karitas Dobrova

Župnijska Karitas Dobrova je pričela delovati leta 2012 z majhnimi koraki in željo stopiti na pot dobrodelnosti. Danes skupina šteje 15 sodelavk in sodelavcev.  Pisarna naše Župnijske Karitas je za vas odprta na 4. torek v mesecu od 17h do 18h (v poletnem času od 18h do 19h) – nahaja se na spodnji strani župnijskega doma – 2. vhod. Srečanja za sodelavce imamo navadno vsak zadnji torek v mesecu po večerni sv. maši.

      Pri delu za blagor bližnjega nas vodijo načela Karitas. Po svojih močeh z dejanji odgovarjamo na aktualne probleme ljudi, odkrivamo socialne stiske, nudimo duhovno in materialno pomoč starejšim, bolnim in materialno ogroženim. Nekajkrat na leto potrebnim razdelimo osnovna živila, ki nam jih posreduje Škofijska Karitas Ljubljana. Obiskujemo naše farane v vseh domovih za ostarele. Aktivno sodelujemo pri pripravi raznih srečanjih in dogodkov v naši župniji. Lahko se nam pridružite. Oblačil za ljudi v stiski ne sprejemamo. Če nam želite denarno pomagati, lahko svoj dar nakažete na poslovni račun župnije Dobrova, s pripisom: dar za župnijsko Karitas Dobrova.

      Irena Grapar, tajnica ŽK Dobrova