Krasilke/krasilci in čistilke/čistilci župnijske cerkve

Krasilke/krasilci in čistilke/čistilci župnijske cerkve. Krašenje in čiščenje cerkve in bližnje okolice imamo organizirano po skupinah, oziroma po naseljih. Skupin za krašenje je 6, skupin za čiščenje cerkve pa 11. Na začetku vsakega leta je narejen razpored za krašenje za celo leto naprej. Prav tako se v krogu za čiščenje vrstijo skupine čistilk/čistilcev iz posameznih naselij. Krasilke in krasilci, čistilke in čistilci z veseljem in zavzetostjo opravljajo svoje delo v želji, da bi se vsi verniki lahko v čisti in lepo okrašeni cerkvi dobro počutili in zbrano sodelovali pri bogoslužjih.

        Dejavna je še ena skupina čistilk, ki nimajo posebnega razporeda za čiščenje, ampak so na vrsti kar vsak teden. Gre za tri gospe, go. Marijo, go. Zofko in go. Jolando, ki vsak petek počistijo in uredijo veroučne in druge skupne prostore v župnijskem domu na Dobrovi.