Molivke in molivci rožnega venca

Molivke in molivci rožnega venca. Ne gre za običajno skupino. Molivke in molivci rožnega venca skrbimo za to, da se v cerkvi  na Dobrovi pred svetimi mašami moli rožni venec. Začnemo ga točno pol ure pred vsako sveto mašo. Pri molitvi desetk rožnega venca se menjavamo. Običajno nas je od 5 do 10. Pri delavniških sv. mašah sodelujemo še z branjem berila in prošenj za vse potrebe.