Zakonska skupina

Zakonska skupina v naši župniji deluje že več kot desetletje. Trenutno nas je vanjo vključenih 5 parov. Prvotno zadrego pred temami, ki med znanci, sosedi in prijatelji iz istega kraja le redko najdejo svoj prostor, je zamenjalo vedno večje prijateljstvo ter spoznanje, da imamo vsi pari podobne težave, preizkušnje in, seveda, lepe strani naših odnosov. Osnovni namen skupine ni učenje ali reševanje vprašanj drugih, ampak pogovor med zakoncema, ki se v okviru izbrane teme (ali širše) odvije doma. Kljub temu vedno znova spoznavamo, kako s tem, ko delimo svoje izkušnje in razmišljanja na srečanju skupine, dejansko pomagamo drug drugemu k vedno boljšemu odnosu v zakonu, pa tudi k temu, da postajamo vedno boljši posamezniki. 
      Srečanja zakonske skupine so enkrat mesečno, praviloma 2. ali 3. petek v mesecu, ob 20.30 uri v sejni sobi Župnijskega doma. Za pripravo srečanja je vedno na vrsti drugi par, srečanja pa potekajo po ustaljenem načinu, ki ga uporabljajo skupine Najine poti: najprej preberemo vnaprej določeni evangeljski odlomek; nato vsak pove, kaj ga je nagovorilo; sledi prigrizek in tema večera. Pestrost našega življenja in zakonov narekuje najrazličnejše teme, ki se vrstijo po izboru para, ki pripravi srečanje. Prijateljstvo, ki se je zgradilo med pari, pa naša srečanja pogosto zavleče v pozno noč. 
      V skupino z veseljem vabimo tudi vaju! Zadrega pred sosedi in prijatelji, strah pred neznanim? Z vsem tem smo se soočali prav vsi pari v skupini, preden smo se opogumili in se ji pridružili. Spoznanje po letu, dveh ali več je, da so srečanja zakonske skupine  najpomembnejša ali najboljša stvar, ki se je zgodila najinemu odnosu, odkar sva poročena, in da se trud za obisk skupine povrne stoterno ali še bolj. 
      Andreja in Peter G.