Župnijski pastoralni svet

Župnijski pastoralni svet. 
Naš župnijski pastoralni svet je bil v sedanji sestavi oblikovan spomladi 2015, za dobo petih let. Trenutno šteje 20 članov. Seje imamo 6x do 7x na leto. Pri naših srečanjih za osnovo uporabljamo gradivo, ki je pripravljeno v priročniku Naše poslanstvo. V tem letu se naši pogovori na sejah največkrat nanašajo na osrednjo temo pastoralnega leta 'Krščeni in poslani'. 
     Na Dobrovi se vsako leto rodijo nove dobre stvari. Vesel sem, da sem del župnijskega občestva Dobrova, ki je deležno veliko dobrega. Z vlogo tajnika ŽPS skušam biti v oporo in pomoč župniku pri vodenju župnije ter župnijskemu občestvu pri življenju in delu. V župnijski pastoralni svet sestavljamo člani kot izvoljeni predstavniki župnijskega občestva, nekaj je predstavnikov skupin, nekaj članov pa je imenoval po svoji presoji župnik. Člani ŽPS smo sodelavci župniku pri pastoralnem delu v župniji na področju bogoslužja, oznanjevanja, karitativnega področja in gradnje občestva. Posebno težo imajo tudi praznovanja in njihova priprava. Slovesnost ob zaključku šmarnih maš je v župniji Dobrova velik praznik, ki poveže s sodelovanjem župnijsko občestvo. Imam lepe spomine iz pred nekaj let, ko smo se pred leti organizirali in z vseh štirih podružnic peš priromali v dolgih številčnih sprevodih z banderi. Ljudje radi sodelujejo, če so nagovorjeni in spoznajo, da lahko s svojim prispevkom pomagajo pri pripravi slovesnosti, od zunanjega urejanja okolice, krasitve, priprave nagovorov in številnih drugih drobnih stvari, ki dajo praznikom svoj pečat. V čudoviti baročni Marijini cerkvi pa daje ta svojo priložnost tudi za duhovno poglobitev in rast v veri, ki je velik dar in milost. Z vsakim božičem, ko se spominjamo prihoda Jezusa Kristusa, se tako v družinskem kot tudi župnijskem občestvu bolj povežemo in predamo praznovanju. 
      Na Dobrovo ob zaključku šmarnih maš priromajo tudi številni romarji, lepo pa je videti tudi številne družine, ki prihajajo kot nekdanji veroukarji na srečanja s sorodstvom. Na slovesnostih so nas nagovorili številni slovenski ugledni cerkveni dostojanstveniki:  kardinala, številni škofje, duhovniki in misijonarji. 
      V župniji imamo veliko lepih velikih dogodkov. Poleg vsakoletnega lepega števila prvoobhajancev, na dve leti birmancev, je navadno zelo lepo obiskan zaključek šmarnih maš, deležni smo bili zlate maše, celo biserne, obhajali smo slovesnosti ob otvoritvi novega župnijskega doma, obnovitvenih del na cerkvi, pridobitvi novih zvonov, 300 letnice župnije, šmarnične pobožnosti, zaključek oratorija. Za blagoslov jedi na veliko soboto je za župnika, ki mora imeti veliko kondicije, zahteven dan. A potem, ko se ustavi na številnih krajih na podružničnih cerkvah in kapelicah, je zbranih veliko župljanov: otrok, družin in gospodinj, z zelo raznovrstnimi košaricami z lepimi prtički. Nagovor in sodelovanje vseh nas povezuje.
      Dobrova ima 4 podružnične cerkve, katera skupna posebnost je, da so poimenovane po drevesih smreka - Podsmreka, breza - Brezje, hruška – Hruševo in gaber – Gabrje. Kaj pa Dobrova? Tudi izhaja iz drevesa. Ob Mariji cerkvi še stoji nekaj mogočnih dreves. Dob kot vrsta hrasta je eden izmed njih.
      V župniji imamo občasno tudi kakšno zanimivo predavanje, nagovarjajo pa nas tudi misijonarji. V župniji smo se po 19 letih poslovili od upokojenega župnika g. Alojzija Goloba in na novo sprejeli novega župnika g. Janeza Kvaternika. Župnik tudi navdušuje župljane za sodelovanje, od molilcev, ministrantov, pevcev, jasličarjev, Karitas skupine, zakonske skupine, birmanskih skupin, čistilcev, krasilcev, ključarjev, članov ŽPS,…
      Robi Kržič, tajnik ŽPS Dobrova