Skavti

Skavti iz župnije Dobrova delujemo v okviru stega Brezovica 1 in z več kot 70 lokalnimi enotami po Sloveniji tvorimo slovensko skavtsko organizacijo, imenovano Združenje slovenskih katoliških skavtinj in skavtov (ZSKSS). Gre za prostovoljno nacionalno mladinsko organizacijo, ki se ukvarja z vzgojo in izobraževanjem otrok in mladih in temelji na načelih, ki jih je v začetku 20. stoletja napisal Robert Baden Powell, ustanovitelj skavtskega gibanja.

     ZSKSS ima približno 5000 aktivnih članov, ki so razdeljeni v štiri starostne skupine; vodi pa jih okoli 820 voditeljev prostovoljcev.

     Steg Brezovica 1 trenutno šteje okoli 100 članov z Brezovice in širše okolice, v njem pa jih je več kot 13% z Dobrove. Vsako leto imamo poleg tedenskih srečanj posameznih starostnih skupin tudi nekaj večdnevnih dogodkov, kot so na primer jesenovanje, zimovanje in tabor. Na jesenovanju vsako leto medse sprejmemo nove člane; na zimovanju, ki poteka v enem izmed zimskih mesecev, se učimo preživetja v naravi pozimi; vrhunec vsakega skavtskega leta pa je poletni tabor, kjer otroci uporabijo znanje, ki so ga pridobili čez leto.

     Vse dejavnosti izvajamo s pomočjo skavtske metode, ki je v svetu priznana kot ena najučinkovitejših neformalnih vzgojnih metod za vzgojo samostojnih ljudi in okoljsko vzgojo. S tem prispevamo k polnemu telesnemu, duševnemu, duhovnemu in družbenemu razvoju otrok in mladih, da bodo lahko postali trdne osebnosti, odgovorni državljani ter člani krajevnih, narodnih in mednarodnih skupnosti.  
     skavtski voditelj Tadej Kržič